Ondersteuning

Via uw steun en die van onze sponsors, kunnen wij mooie projecten realiseren: sponsoring van schoolsportploegen, ondersteuning voettocht Scherpenheuvel, aankoop klasklokken, fluo turnzakjes, soepbedeling, bouw fietsenstalling…

Helpende handen…

… bij Oudercontactavonden, Opendeurdag, Collegefeest, X-mos…
Jaarlijks organiseert de ouderraad een aantal activiteiten of ondersteunen wij activiteiten van de school. Telkens steken enthousiaste ouders de handen uit de mouwen om deze taken tot een goed eind te brengen. Tal van losse medewerkers versterken hiervoor de vaste kern van de ouderraad.

Overleg

Maandelijks overleg met directie, leerkrachten en secretariaat. Wij zijn ook aanwezig in de schoolraad en tijdens de
vergadering van de klaskapiteins. Op die manier volgen wij het welbevinden op school op de voet.

Informeren

Op informatieavonden snijden sprekers thema’s aan die nauw aansluiten bij de leef- of schoolwereld van onze kinderen (leren leren, omgaan met angst, computergebruik op school en thuis,…). Een aanrader voor iedere ouder die zijn eigen ervaringen wil aanvullen met tips en advies van een deskundige.

Uw steun is meer dan welkom om onze projecten nog meer gestalte te geven en onze kinderen mee te ondersteunen in hun middelbare schooltijd.

Stort uw bijdrage

Via onderstaand beveiligd formulier kan u online uw bijdrage storten. Na het invullen van het formulier wordt u doorgestuurd naar het betaalplatform van uw keuze.

Name*

Email address*

Amount €*