Overzicht vergaderdata en evenementen

Agenda

Vergaderdata

Worden vastgelegd bij de start van het schooljaar

Kerstbubbels

20 december 2019

VJC Quiz

15 februari 2020

Collegefeest

Datum volgt