Overzicht vergaderdata en evenementen

Agenda

Vergaderdata

Worden vastgelegd bij de start van het schooljaar

Kerstbubbels

Nog te bepalen

VJC Quiz

Nog te bepalen

Collegefeest

Nog te bepalen