Overzicht vergaderdata en evenementen

Agenda

Vergaderdata

Worden vastgelegd bij de start van het schooljaar

Kerstbubbels

Datum volgt

VJC Quiz

Datum volgt

Collegefeest

Datum volgt