Overzicht vergaderdata en evenementen

Agenda

Vergaderdata

25 oktober 2018
29 november 2018
24 januari 2019
28 februari 2019
28 maart 2019 (onder voorbehoud)
25 april 2019
23 mei 2019

Kerstbubbels

21 december 2018

VJC Quiz

23 februari 2019

Collegefeest

24 mei 2019