Overzicht vergaderdata en evenementen

Agenda

Vergaderdata

18 oktober 2017
23 november 2017
17 januari 2018
22 februari 2018
14 maart 2018
03 mei 2018
06 juni 2018

Kerstbubbels

22 december 2017

Ontbijt

4 maart 2018

Collegefeest

25 mei 2018