Wie zijn we en wat doen we?

Team

De ouderrraad is een groep van enthousiaste ouders die één of meer kinderen hebben die school lopen in het Virga Jessecollege.

De ouderraad bestaat uit de volgende geledingen:

Kernbestuur dat  alles in goede banen leidt en frequent vergadert.

Eigenlijke ouderraad die een aantal keer per schooljaar vergadert, samen met directie en leerkrachten.

Een (gelukkig) grote groep van helpende handen die bijspringen wanneer de ouderraad hulp nodig heeft op één van haar activiteiten, maar die het vergaderen liever aan zich voorbij laten gaan.

En een heel team enthousiaste ouders !

Word actief lid van de Ouderraad!

We vergaderen een 7-tal keer per schooljaar en werken aan de organisatie van de verschillende activiteiten, geven  input aan de school en krijgen informatie over de werking van de school. Wij vertegenwoordigen de ouders in sommige organen die in de school aanwezig zijn, zoals de inrichtende macht, de schoolraad, de klaskapiteins enz.

Word helpende hand!

Misschien heb je geen tijd of zin om naar vergaderingen te komen maar kun je af en toe wel eens meehelpen bij een activiteit. Dan verwelkomen we je graag als helpende hand. We nodigen je dan telkens uit via e-mail wanneer we hulp nodig hebben. Je beslist op dat moment zelf of je al dan niet kan meehelpen.

Word steun-ouder!

Wil je de Ouderraad en haar jaarproject ten behoeve van de kinderen op school mee financieel steunen, dan kan je massaal inschrijven voor onze lucratieve acties (vb. ontbijt, kerstbubbels, collegefeest,…) en/of nu reeds storten op het rekeningnummer van de Ouderraad te weten BE24 0688 9484 5538

Aanmeldingsformulier

Ik wil mij aanmelden als